Наукові напрямки

Колектив кафедри щорічно виконує науково-дослідні роботи за рахунок видатків державного бюджету. Також виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи різнопланової тематики. Основні напрямки наукової діяльності кафедри представлені нижче.


ТЕМИ
науково-дослідних робіт
кафедри “Економічна теорія, маркетинг та економічна кібернетика”

№ з/п Теми наукових досліджень Науковий керівник Виконавці Терміни виконання, рр. № державної реєстрації
1 Моделювання та прогнозування тенденцій на сучасному світовому валютному ринку д.е.н., проф.
Жовновач Р.І.
к.е.н., доц.
Загреба М.М.
1.09.2016 – 31.12.2019 0116U008121
2 Тенденції розвитку будівельної галузі в Україні к.т.н., доц.
Романчук С.А.
к.т.н., доц.
Романчук С.А.
01.09.2017 – 01.09.2022 0117U006999
3 Мотиваційні основи формування прагнень працівника до розробки інновацій к.е.н., доц.
Коваль Л.А.
к.е.н., доц.
Коваль Л.А.
01.09.2017 – 01.09.2022 0117U006997
4 Дослідження управління ризиками підприємств к.е.н., доц.
Вишневська В.А.
к.е.н., доц.
Вишневська В.А.
01.09.2017 – 01.09.2022 0117U006996
5 Дослідження впливу ризиків на показники ефективності діяльності виробничо-збутових систем в умовах нестабільного середовища к.е.н., доц.
Ніколаєв І.В.
к.е.н., доц.
Ніколаєв І.В., к.е.н., доц.
Дмитришин Б.В.
01.01.2020 – 01.01.2025 0120U002149
6 Проблеми досліджень соціодинамічних систем д.е.н., проф.
Жовновач Р.І.
викл.
Бойко С.В.,
викл.
Макаренко Л.М.
01.09.2017 – 31.12.2021 0117U006998
7 Соціально-економічні аспекти формування соціального капіталу к.е.н., ст. викл.
Волчкова Г.К.
к.е.н., ст. викл.
Волчкова Г.К.
01.01.2017 – 31.12.2021 0117U001004
8 Розвиток соціально-економічних інститутів в Україні XIX-XX ст. к.і.н., доц.
Бондарчук Ю.П.
к.і.н., доц.
Бондарчук Ю.П.
01.01.2014 – 31.12.2025 0116U008064
9 Формування інноваційно-інтелектуального потенціалу підприємства к.е.н., ст. викл.
Хачатурян О.С.
к.е.н., ст. викл.
Хачатурян О.С.
01.01.2015 – 31.12.2021 0116U001972
10 Економічна політика України в умовах російської агресії к.е.н., доц.
Яковенко Р.В.
к.е.н., доц.
Яковенко Р.В.
01.11.2017 – 01.11.2020 0117U006995

На кафедрі регулярно проводяться наукові семінари, що охоплюють актуальні проблеми економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики. Теми доповідей наукових семінарів представлені нижче.


ПЛАН
наукових семінарів
кафедри “Економічна теорія, маркетинг та економічна кібернетика”
на 2019 – 2020 навчальний рік

№ з/п Тема семінару / тема доповіді Дата проведення П.І.Б. доповідача
1 Формування економічного світогляду випускників вищих навчальних закладів регіону 16.10.2019 р. доц.
Яковенко Р.В.
2 Організація комплексного дослідження ринку споживчих товарів 13.11.2019 р. доц.
Солових А.Є.
3 Методологічні підходи до визначення маркетингових комунікацій 11.12.2019 р. викл.
Макаренко Л.М.
4 Порівняльний аналіз сучасних криптовалют 18.03.2020 р. доц.
Загреба М.М.
5 Формування соціального капіталу як передумова екологічної безпеки країн 15.04.2020 р. ст. викл.
Волчкова Г.К.
6 Маркетингові дослідження будівельної галузі центрального регіону 13.05.2020 р. доц.
Романчук С.А.
7 Формування програми управління фінансовими ризиками підприємства 10.06.2020 р. доц.
Вишневська В.А.
© 2022 KNTU