Академічна доброчесність

Під час навчального процесу науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти керуються Кодексом академічної доброчесності ЦНТУ та Положенням про дотримання академічної доброчесності.

Випускні кваліфікаційні роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

  • Спеціальність 075 “Маркетинг”

№ з/п П.І.Б.
студента
Назва роботи Звіт перевірки
на плагіат
2022/2023 н.р.
1 Голуб Владислав Володимирович Формування маркетингової стратегії розвитку підприємства Unicheck
2 Корсуненко Владислав Олександрович Організація ефективної маркетингової діяльності Unicheck
3 Лапша Вікторія Олегівна Маркетингова діяльність на підприємстві Unicheck
4 Поліщук Наталія Миколаївна Розробка антикризової маркетингової стратегії підприємства Unicheck
5 Яковишин Іван Дмитрович Дослідження рівня конкурентоздатності підприємства Unicheck
6 Ярков Вячеслав Сергійович Дослідження задоволеності споживачів продукцію підприємства Unicheck
2021/2022 н.р.
1 Майданик Олександр Сергійович Маркетингова діяльність на підприємстві Unicheck
2020/2021 н.р.
1 Гулько Наталія Сергіївна Політика розподілу на підприємстві Unicheck
2 Демченко Юрій Володимирович Розробка комплексу маркетингу сільськогосподарських підприємств Unicheck
3 Попов Володимир Володимирович Маркетингова діяльність на підприємстві Unicheck
2019/2020 н.р.
1 Карабат Ярослав Дмитрович Організація ефективної маркетингової діяльності Unicheck
2 Корницька Анастасія Олександрівна Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю підприємства Unicheck
3 Позднякова Маргарита Олександрівна Механізм застосування пошукової оптимізації та контекстної реклами в маркетинговій діяльності підприємства Unicheck
4 Шаталов Олександр Віталійович Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів Unicheck
  • Спеціальність 051 “Економіка”

№ з/п П.І.Б.
студента
Назва роботи Звіт перевірки
на плагіат
2020/2021 н.р.
1 Бабаєва Арзу Азергизи Статистичне вивчення та моделювання діяльності сільськогосподарських підприємств Unicheck
2 Плахотна Юлія Костянтинівна Системи прийняття рішень на криптовалютному ринку Unicheck
© 2024 KNTU