Історія кафедри

Кравчук А.Ф.

Кравчук Анатолій Федорович - перший завідувач кафедри МіЕК (1999-2003 рр.)

Кафедра маркетингу і економічної кібернетики була заснована у червні 1999 року, коли при кафедрі економіки і організації виробництва Кіровоградського державного технічного університету була відкрита секція маркетингу і економічної кібернетики, що почала готувати фахівців зі спеціальностей “Маркетинг” і “Економічна кібернетика”. Секцію очолив заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України, кандидат технічних наук, професор Кравчук Анатолій Федорович. До складу секції маркетингу і економічної кібернетики увійшло 7 викладачів та співробітників, з них: 1 професор, 3 старших викладача, кандидата наук, 2 асистента та лаборант.

З 1 вересня 2000 року, на базі секції наказом ректора було утворено кафедру маркетингу і економічної кібернетики, яку очолив професор Кравчук Анатолій Федорович, на той час склад кафедри налічував вже 13 викладачів та співробітників.

З 2003 року по 2017 рік кафедру очолює Відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор Гамалій Володимир Федорович.

Гамалій В.Ф.

Гамалій Володимир Федорович - завідувач кафедри ЕТМЕК
(2003-2017 рр.)

1 вересня 2013 р. до кафедри маркетингу і економічної кібернетики приєднано кафедру економічної теорії та права, відтепер кафедра носить назву економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики.

У різний час на кафедрі працювали: к.т.н., професор Кравчук Анатолій Федорович, к.ф.-м.н., професор Гамалій Володимир Федорович, к.т.н., доцент Сотніков Валентин Семенович, к.е.н., доцент Ревчун Борис Григорович, к.е.н., доцент Рубан Валентина Миколаївна, к.ф.-м.н., старший викладач Стоян Юрій Андрійович, к.т.н. старший викладач, Кислун Олег Андрійович, к.е.н. старший викладач, Гай Олександр Миколайович, к.т.н., старший викладач Ломакін Віктор Миколайович, старший викладач Шаповалов Микола Іванович, старший викладач Замуренко Валерій Якович, старший викладач Кущ Наталія Павлівна, к.філ.н., асистент Волошина Алла Володимирівна, асистент Олійник Ігор Вікторович, асистент Мелехіна Ганна Олександрівна, асистент Смірнов Олексій Олексійович, асистент Літовченко Ірина Олександрівна, асистент Улічний Віталій Ігорович, завідуюча лабораторіями Левошко Галина Володимирівна, завідуюча лабораторіями, асистент Рибаченко Анна В’ячеславівна, спеціаліст I-ї категорії Зубкова Наталія Ігорівна, спеціаліст I-ї категорії, асистент Согомонянц Євгеній Миколайович, спеціаліст I-ї категорії Ропай Наталія Володимирівна, старший лаборант Ропай Олена Іванівна, старший лаборант Лисак Тетяна Іванівна.

Жовновач Р.І.

Жовновач Руслана Іванівна - завідувач кафедри ЕТМЕК
(2017- рр.)

За час існування кафедри було захищено 1 докторську дисертацію (Жовновач Р.І.), та 7 кандидатських дисертацій (Вишневська В.А., Сотніков В.С., Коваль Л.А., Ніколаєв І.В., Дмитришин Б.В., Загреба М.М., Волчкова Г.К.).

З 2017 року і по сьогоднішній день кафедру очолює доктор економічних наук, професор Жовновач Руслана Іванівна.

Сьогодні об’єднана кафедра має потужний науковий потенціал, на ній працюють: 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, доцентів, 1 викладач.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра та магістра з таких спеціальностей:

  • 051 Економіка (Економічна кібернетика)
  • 075 Маркетинг

Навчальний процес на кафедрі здійснюється в спеціалізованих, сучасно обладнаних аудиторіях та 2-х комп’ютерних лабораторіях.

Викладацький склад кафедри

Викладацький склад кафедри “Економічна теорія, маркетинг та економічна кібернетика”

Починаючи з 2003 року кафедра є активним учасником всеукраїнської програми “Корпорація Парус – учбовим закладам України”, яка рекомендована МОН України (офіційний лист Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України №14/18.2 від 22.05.03). Ця програма надає можливість безкоштовно отримувати та використовувати у навчальному процесі програмне забезпечення “Парус”, методичні матеріали, а також приймати участь у конкурсах студентських робіт та методичних матеріалів для викладання програмних продуктів “Парус”. Студенти та викладачі кафедри неодноразово ставали переможцями цих конкурсів у різноманітних номінаціях.

Важливим етапом у розвитку кафедри став початок співробітництва у 2007 році з підприємством ВАТ “Гідросила” та консалтинговою компанією RBC Group. Спільними зусиллями для студентів кафедри була розроблена й введена у навчальний план підготовки бакалаврів нова дисципліна – “Інформаційні системи управління підприємствами та організаціями”. Особливістю курсу є те, що він викладається на основі інформаційної системи ERP-класу Baan IV компанії Infor. На сьогоднішній день ЦНТУ та кафедра єдині серед закладів вищої освіти України проводять навчання студентів на базі такої складної виробничої інформаційної системи.

Крім того, кафедра співпрацює з багатьма підприємствами і установами міста Кропивницького та Кіровоградської області, зокрема: ПАТ “Гідросила”, ПАТ “НВП Радій”, АТ “Ельворті”, RBC Group, ТДВ “М’ясокомбінат Ятрань”, ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ “Завод-фірма “Ось”, Головне управління статистики у Кіровоградській області. Тому студенти мають можливість проходити практику на підприємствах різних галузей економіки. Також налагоджено активну співпрацю з провідними закладами вищої освіти України та зарубіжжя: Польщі, Франції, Англії. Кращі студенти проходять стажування за кордоном.

На кафедрі проводяться наукові дослідження за трьома напрямами: дослідження, моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіональних ринків; розробка методів та моделей оцінки, аналізу, прогнозування та управління стійкістю функціонування виробничо-збутових систем; методика підготовки фахівців з економіки та підприємництва у вищій школі. Активну участь у наукових дослідженнях кафедри беруть студенти. Багато з них стали переможцями та призерами різноманітних конкурсів, олімпіад, наукових конференцій студентів та молодих вчених.

Результатом потужної наукової роботи стало видання 3 наукових монографій, 2 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, тлумачного словника, 2 підручників, численні публікації наукових статей, а також участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях з питань розвитку маркетингових відносин в Україні, ринкового середовища господарювання та його особливостей, моделювання соціально-економічних систем та застосування комп’ютерних технологій в економіці. Також, викладачами кафедри видано понад 100 методичних вказівок до вивчення дисциплін, написання курсових та дипломних робіт.

Секція економічної теорії

Пихтін В.Я.

Пихтін Василь Якович -
перший завідувач кафедри ПЕ (1970-1979 рр., 1987-2000 рр.)

У 1967 році була створена секція політичної економії на кафедрі філософії, яку очолював доцент Краєвський Федір Тимофійович. Кадровий потенціал секції переважно формувався за рахунок молодих фахівців із базовою університетською освітою, випускників Київського, Московського, Ростовського-на-Дону держуніверситетів.

Як самостійна структурна одиниця кафедра політичної економії утворюється в 1970 році, першим завідувачем її (1970-1979 рр.) був заслужений діяч культури України, кандидат економічних наук, доцент Пихтін Василь Якович. З 1979 по 1986 роки кафедрою завідував Тарнавський Михайло Павлович. З 1987 по 2000 рр. Пихтін В.Я. знову очолює кафедру, яка у 1996 році отримала назву економічної теорії та права. У 2000 році на посаду завідувача кафедри обрано Тарнавського М.П. На кафедрі в різні роки працювали 16-18 викладачів, в тому числі доктор економічних наук, професор Гребельник О.П., кандидати економічних наук – Тарнавський М.П., Пихтін В.Я., Пташко Б.Д., Рубан В.М., Ревчун Б.Г., Лисенко М.І., Ясменко А.І., Серветник Н.С., Скінтей Л.Ф., Татаревська М.С., Кизима І.С., Решитько Т.В., Яковенко Р.В.; кандидати історичних наук – Лукашевич О.А. та Бондарчук Ю.П.; старші викладачі – Федотова А.М., Синенко В.О., Головінський М.Г., викладачі – Куліш Н.В., Ряба Г.К., асистенти – Хох В.О., Гонзур Л.Г., Мірзак Т.П.

Тарнавський М.П.

Тарнавський Михайло Павлович - завідувач кафедри ЕТП (1979-1986 рр., 2000-2013 рр.)

З 1 вересня 2013 р. діяльність кафедри економічної теорії та права припинено шляхом її приєднання до кафедри маркетингу і економічної кібернетики. Об’єднана кафедра отримала назву економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики. З листопада 2013 р. при кафедрі економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики створено секцію економічної теорії, керівником якої призначено к.е.н., доцента Яковенка Р.В.

Зараз секція налічує 4 викладачі, з них: 2 кандидати наук, доценти та 2 кандидати наук старші викладачі. За останні роки співробітниками захищено 4 кандидатські дисертації – Татаревська М.С., Решитько Т.В., Кизима І.С., Яковенко Р.В.

Секція економічної теорії здійснює загальноекономічну та правову підготовку бакалаврів всіх спеціальностей економічного спрямування.

Наукова робота секції здійснюється в межах загальнокафедральної теми “Удосконалення виробничих відносин в умовах переходу до ринкової економіки”.

За останні п’ять років видано два навчальних посібники з грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, більше тридцяти монографій, навчальних посібників та брошур, опубліковано понад 200 наукових статей у фахових журналах та зарубіжних збірниках наукових праць. Щороку видаються друком збірники наукових праць студентів та викладачів “Розвиток економічної думки” та “Правове регулювання економічних, трудових відносин в умовах ринку”.

За останні п’ять років було видано понад 30 методичних вказівок з дисциплін: “Політекономія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Основи економічної теорії”, “Національна економіка”, “Економічна політика”, “Державне регулювання економіки”, “Історія економічних вчень”, “Історія економіки та економічної думка”, “Основи права”, “Правознавство”, “Трудове право”, “Господарське право”, “Адміністративне право”, “Нотаріат”, “Міжнародне право”, “Правова діяльність підприємств”, “Право власності”, “Основи цивільного права”, “Правові відносини в системі автотранспорту”.

© 2024 KNTU