Міжнародне стажування в університеті Болгарії

25.05.2022

Сучасні технології дозволяють проходити підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам не тільки в Україні але й за кордоном. У період з 11 січня по 11 квітня 2022 року відразу четверо викладачів кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики ЦНТУ дистанційно пройшли міжнародне стажування на базі Університету страхування та фінансів (ВУЗФ, м. Софія, Болгарія) (VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship).

Професор кафедри Руслана Жовновач, а також доценти кафедри Ігор Ніколаєв, Лілія Коваль, Сергій Романчук прослухали онлайн лекції на тему: “Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції” ("Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend") та прийняли участь у наукових семінарах через платформу Google Meet.

Програма стажування складалася з п’яти модулів:

  1. Новітні та інноваційні методи навчання (New and Innovative Teaching Methods);

  2. Використання ІТ-технологій у навчальному процесі, дистанційні форми навчання (Use of IT-technologies in the Educational Process, Distance Learning Form);

  3. Інтернаціоналізація освітнього процесу та освітніх можливостей. Європейські та світові практики якості академічного навчання (Internationalization of the Educational Process and Educational Opportunities. European and World Quality Examples of Academic Learning);

  4. Система вищої освіти в Болгарії. Програми підготовки та організація навчального процесу: уніфікація та диференціація (Higher Educational System in Bulgaria. Programs of Preparation and Organization of Educational Process: Unification and Differentiation);

  5. Специфіка наукової підготовки в Болгарії. Написання та публікація наукової роботи (Web of Science, Scopus) (Specificity of Scientific Training in Bulgaria. Writing and Publication of Scientific Work (Web of Science, Scopus)).

За підсумками стажування учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS). Важливо, що отримані сертифікати визнаються в Україні без нострифікації відповідно до ст. 12 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання (затверджено Постановою Кабінетом Міністрів України №819 від 13.06.2002).

Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат

© 2023 KNTU