Представник роботодавців прочитав майбутнім маркетологам
лекцію з рекламного менеджменту

22.09.2021

Лекція з рекламного менеджменту
21 вересня 2021 року один із провідних спеціалістів ТОВ «Сингента» Олександр Шаталов прочитав відкриту лекцію для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» з дисципліни «Рекламний менеджмент». Тема лекції: «Класифікаційні ознаки реклами». Лектор зупинився на питаннях використання методів міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, особливостях застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.

Як зазначила завідувач кафедри, професор Руслана Жовновач, лекція відбулася в рамках співпраці кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики з представниками роботодавців, професіоналами-практиками та іншими стейкхолдерами. Основна мета співпраці – викладання студентам окремих тем дисциплін освітньо-професійної програми «Маркетинг», проведення майстер-класів, проведення екскурсій на підприємства, організації та установи.

Олександр Шаталов у грудні 2020 року з успіхом захистив кваліфікаційну роботу магістра на тему «Маркетингові інструменти впливу на споживачів» та продовжує роботу на посаді менеджера по роботі з ключовими клієнтами ТОВ «Сингента».

Здобувачі активно та з великою цікавістю приймають участь у таких зустрічах та відвідують майстер-класи та бізнес-форуми, поглиблюючи при цьому теоретичні знання і знайомлячись з можливостями їх застосування в практичній діяльності, розширюючи коло особистих комунікацій, отримуючи додаткові перспективи для майбутнього працевлаштування.

Лекція з рекламного менеджменту Лекція з рекламного менеджменту Лекція з рекламного менеджменту

© 2024 KNTU