Викладач кафедри пройшов міжнародне стажування

22.12.2023

Викладач кафедри пройшов міжнародне стажування
Викладач кафедри пройшов міжнародне стажування Польща-Україна «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» 180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС. Стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», що організовано Ягеллонським університетом (Польща) та Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) з 4 листопада по 17 грудня 2023 року, яке пройшов доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Юрій Бондарчук, було спрямоване на набуття необхідних компетентностей та отримання практичного досвіду написання власних проєктів.

Міжнародне стажування дало можливість оволодіти необхідними знаннями, уміннями та навичками через різноманітні заходи та вправи. У навчанні широко використовувалися різні інструменти проєктного менеджменту: SMART-аналіз, SWOT-аналіз, діаграма Ганта тощо.

Міжнародне стажування складалося з лекцій, майстер-класів, тренінгів, роботи в малих групах з репрезентацією результатів, ділових ігор, міні опитувань, рефлексією роботи кожного дня, виконання індивідуальних завдань, а також мультимедійних презентації, тестування.

Сертифікат та додаток до сертифіката мали можливість отримати учасники, які пройшли навчання протягом 180 годин, виконали завдання, передбачені програмою, відповіли на тести (понад 50% правильних відповідей), підготували власний освітній проєкт та захистили його.

Сертифікат

© 2024 KNTU