Бондарчук Юрій Павлович

Бондарчук Ю.П.

Бондарчук Юрій Павлович, 24.06.1971 р.н.

кандидат історичних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

розвиток економічних та соціально-правових інститутів України в ХІХ-ХХ ст.ст.

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

правознавство, підприємницьке право, захист прав споживачів, історія економіки та економічної думки

Освіта:

1988-1993 рр. Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, спеціальність: “Історія і методика виховної роботи”, кваліфікація: вчитель історії і суспільствознавства, методист з виховної роботи (диплом спеціаліста)

1994-1998 рр. – аспірантура Інституту історії України НАН України, м. Київ, спеціальність 07.00.01 – Історія України

2006-2008 рр. Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ, спеціальність: “Правознавство, комерційне і трудове право”, кваліфікація: юрист (диплом спеціаліста з відзнакою)

Науковий ступінь:

1999 р. – кандидат історичних наук, Дніпропетровський державний університет, спеціальність 07.00.01 – Історія України, тема дисертаційного дослідження: “Залізничний транспорт України в умовах утвердження адміністративно-командних методів управління народним господарством (кін. 20-х – 30-ті рр.”)

Вчені звання:

2013 р. – доцент кафедри економічної теорії та права/p>

Підвищення кваліфікації:

2016 р. підвищення кваліфікації за програмою “Вивчення та ознайомлення з передовим науково-педагогічним досвідом”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

2018 р. підвищення кваліфікації за програмою спеціальності “Публічне управління”, Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету, Консорціум освітніх закладів Dobre з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування (за підтримки Global Communities Агентства США з міжнародного розвитку USAID). Сертифікат від 28.03.2018 р.

2018 р. підвищення кваліфікації за програмою спеціальності “Публічне управління”, Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету, Консорціум освітніх закладів Dobre з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування (за підтримки Global Communities Агентства США з міжнародного розвитку USAID). Сертифікат програми підвищення кваліфікації. Сертифікат від 29.11.2018 р.

2020 р. підвищення кваліфікації за програмою “Цифрові навички для освітян”, Міністерство цифрової трансформації України. Європейська рамка цифрових компетенцій для освітян DigComp Edu. Курс розроблено студією онлайн-освіти EdEra за підтримки компаній Google, Microsoft, Академія ДТЕК.

Досвід професійної роботи:

1992-1996 рр. – вчитель історії ЗОШ №19, м. Кіровограда

1996-2000 рр. – старший викладач кафедри українознавства Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (з 20.01.1999 р. – Кіровоградського державного технічного університету)

2000-2001 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії та права Кіровоградського державного технічного університету

2001 р. по теперішній час – доцент кафедри економічної теорії та права (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського державного технічного університету (з 01.04.2004 р. – Кіровоградського національного технічного університету, а з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Професійна активність:

2007 р. – очолює музей “Історії ЦНТУ”

2012 р. – керівник секції історичного краєзнавства Кіровоградської МАНУМ

2018 р. – керівник секції правознавства Кіровоградської МАНУМ

2018 р. – завідувач науковим відділенням історії Кіровоградської МАНУМ

Відзнаки та нагороди:

1999 р. – нагрудний знак “Відмінник освіти України”

2009 р. – диплом лауреата премії ім. В. Ястребова

2016 р. – грамота обласного управління освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації

2018 р. – диплом лауреата премії ім. В. Сухомлинського

2020 р. – подяка Кіровоградської обласної ради

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2014-2025 рр. – науковий керівник НДР “Розвиток соціально-економічних інститутів в Україні в ХІХ-ХХ ст.ст.” (№ держреєстрації 0116U008064)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

V Міжнародна науково-практична конференція, КЛА-НАУ, м. Кропивницький, 2016.

VІІ Міжнародна науково-практична конференція, КЛА-НАУ, Кропивницький, 2019 р.

ХІ Міжнародна науково-практична конференція, “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”, м. Черкаси, 2020 р.

V Міжнародна науково-практична конференція, “Шляхи реформування юридичних наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект”, м. Одеса, 2020 р.

VII науково-краєзнавча конференція “З минулого до майбуття”, Кропивницький, 2020 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, зокрема трьох колективних монографій

Монографії:

1. Технічна освіта на Кіровоградщині. Історичний нарис / Державний архів Кіровоградської області, Кіровоградський національний технічний університет; Упор.: В.А. Барабаш, Г.С. Бондаренко, О.В. Бондаренко, Ю.П. Бондарчук, О.О. Головата, С.І. Ілючек, О.Б. Коломієць, В.М. Орлик, М.М. Петренко (керівник), Н.В. Притюпа, М.П. Тупчієнко, Т.В. Чвань. – Кіровоград, 2009. – 240 с.

2. Наші професори (1929–2009 рр.). Біографічний довідник / За ред. М.І. Черновола. – Кіровоград: ПВЦ “Імекс-ЛТД”, 2009. – 160 с.

3. Історія в особистостях. Кіровоградський національний технічний університет (1929–2009 рр.). Біографічний довідник / За ред. М.І. Черновола. – Кіровоград: ПВЦ “Імекс-ЛТД”, 2009. – 242 с.

Підручники та навчальні посібники:

1. Бондарчук Ю.П. Методичний посібник до вивчення курсу “Історія економіки та економічної думки”. Кіровоград, 2020. – 243 с.

2. Бондарчук Ю.П. Методичний посібник до вивчення курсу “Підприємницьке право”. Кропивницький, 2019. – 187 с.

3. Бондарчук Ю.П. Методичний посібник до вивчення курсу “Право”. Кропивницький, 2019. – 234 с.

4. Бондарчук Ю. Методичний посібник до вивчення курсу “Захист прав споживача”. Кропивницький, 2020. – 98 с.

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Бондарчук Ю.П. Фіктивне підприємництво в сучасному законодавстві України. Розвиток економічної думки: Збірник наукових праць. Випуск 6. Кіровоград, 2015. С. 57–63.

2. Бондарчук Ю.П., Бондарчук С.В. Проблеми захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: Зб. матер. V Міжн. наук.-практ. конф. Кропивницький, 2016. С. 87–92.

3. Bondarchuk Y. The history of the formation of commodity market infrastructure in Ukraine in XVIII-XX centuries. Проблемы образования в XXI веке: Сб. науч. трудов Ереванского гос. университета. Ереван, 2017. С. 147–156.

4. Бондарчук Ю.П., Бондарчук С.В. Забезпечення безпеки повітряного руху в процесі підготовки фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: VІІ Міжн. наук.-практ. конф. Кропивницький, 2019. С. 56–59.

5. Бондарчук Ю.П., Бондарчук С.В. До питання залучення волонтерів до реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків. “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”. Матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конф. Черкаси, 2020. С. 11–13.

6. Бондарчук Ю.П., Ванін Ю.К. Міжнародний досвід застосування окремої думки в системі сучасного судочинства. “Шляхи реформування юридичних наук у європейський простір: теоретико-практичний аспект”. Матеріали V Міжн. наук.-практ. конф. Одеса, 2020. С. 134–138.

7. Бондарчук Ю.П., Бібік Н.С. Організація допомоги біженцям на території Єлисаветградського повіту під час Першої світової війни: історіографія та джерельна база проблеми // Матеріали VII науково-краєзнавчої конференції “З минулого до майбуття”. Кропивницький, 2020. С. 46–54.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: yurabon@bigmir.net

© 2024 KNTU