Засідання НМК спеціальності 075 «Маркетинг» із залученням стейкхолдерів

10.05.2022

Засідання НМК спеціальності 075 «Маркетинг» із залученням стейкхолдерів
На кафедрі економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського національного технічного університету в онлайн режимі для налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбулося засідання Науково-методичної комісії спеціальності 075 «Маркетинг» із залученням стейкхолдерів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Зокрема, у дискусії активну участь взяли гарант освітньо-професійної програми (ОПП) спеціальності 075 «Маркетинг» Руслана Жовновач і члени ради стейкхолдерів.

Зазначено, що ОПП спрямовані на забезпечення умов для розвитку особистості та професійного зростання здобувачів вищої освіти, формування компетентностей, що забезпечують конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні. Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики на їх підприємствах та надавати базу для виконання наукових досліджень. Так, наприклад, президент Кіровоградської регіональної торгово- промислової палати Ірина Саєнко запропонувала робочій групі спеціальності 075 «Маркетинг» при розробці ОПП другого (магістерського) рівнів вищої освіти врахувати складні економічні умови функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання та включити до неї дисципліну, пов’язану з управлінням ризиками.

Запропоновано започаткувати додаткові курси щодо використання цифрових інструментів і технологій в маркетингу на обох рівнях вищої освіти.

Здобувачами висловлено побажання щодо поглиблення активних комунікативних навичок іноземною мовою для повноцінної інтеграції в міжнародне середовище.

Гарант освітньо-професійної програми Руслана Жовновач подякувала учасникам засідання за слушні поради, зауваження та побажання, що є актуальні та своєчасні у зв’язку з динамічними змінами на ринку праці.

Зустріч із стейкхолдерами Зустріч із стейкхолдерами Зустріч із стейкхолдерами

© 2024 KNTU