V Міжнародна програма наукового стажування

30.08.2022

Міжнародна програма наукового стажування
Викладач кафедри Світлана Бойко прийняла участь у V Міжнародній програмі наукового стажування “Нобелівські Лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу“ у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні від International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing), яка проходила з 24 червня по 20 серпня 2022 р. у дистанційному форматі.

Метою наукового стажування, відповідно до п.3, статті 34, Закону України ‘’Про наукову і науково-технічну діяльність” в редакції від 18.04.2021 року є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, а також вдосконалення та набуття необхідних загальних і професійних практичних компетентностей.

Програму адаптовано відповідно до вимог законодавства України в галузі освіти і науки, зокрема, Закону України ‘’Про наукову і науково-технічну діяльність” в редакції від 18.04.2021 року, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1133 від 27.12.2019, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-696 від 24.07.2020 ”Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів” та наказу Міністерства освіти і науки України № 1504 від 04.12.2020”Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників”.

Очікуваним результатом навчання є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки стажера, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, вдосконалення та набуття загальних і професійних практичних компетентностей.

Перелік компетентностей, що вдосконалювалися/набувалися:

  • загальні: громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, екологічної грамотності та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

  • професійні: мовленнєва, cоціальна, інформаційна, продуктивна, полікультурна, психологічна, моральна, автономізаційна, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентності, опанування новітніми технологіями, мистецтвом публічного виступу іноземними мовами, ознайомлення із сучасним станом і тенденціями розвитку економіки; розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників); фахові компетентності в галузі гуманітарних, медичних, біологічних, хімічних, економічних, філологічних, юридичних, природничих, технічних, суспільних та фізико-математичних наук; покращення навчальних досягнень студентів та учнів, завдяки застосуванню учасниками наукового стажування отриманих знань; використання різноманітних методів і форм навчання.

За підсумками наукового стажування учасники отримали міжнародний сертифікат в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS).


© 2024 KNTU