Презентація вибіркових дисциплін для магістрів

07.10.2022

Презентація вибіркових дисциплін для магістрів
6 жовтня 2022 р. на економічному факультеті Центральноукраїхнського національного технічного університету відбулася презентація вибіркових дисциплін для магістрів першого року навчання. Здобувачі вищої освіти з великою зацікавленістю прослухали розповіді викладачів про їх курси, поставили уточнюючі запитання та отримали можливість усвідомлено обміркувати, який же курс обрати для вивчення.

Із каталогом вибіркових дисциплін що пропонуються для вивчення можна ознайомитися за покликанням.

Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Порядок вибору та оформлення вибіркових дисциплін регламентується Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО.

Презентація вибіркових дисциплін для магістрів Презентація вибіркових дисциплін для магістрів Презентація вибіркових дисциплін для магістрів
Презентація вибіркових дисциплін для магістрів Презентація вибіркових дисциплін для магістрів Презентація вибіркових дисциплін для магістрів
Презентація вибіркових дисциплін для магістрів Презентація вибіркових дисциплін для магістрів Презентація вибіркових дисциплін для магістрів

© 2024 KNTU