VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція

03.04.2023

Конференція СПЕТММСЕС
Шановні здобувачі вищої освіти, молоді вчені, аспіранти, викладачі, представники підприємств та установ!

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем», яка відбудеться 27-28 квітня 2023 року в Центральноукраїнському національному технічному університеті. За результатами конференції планується випуск електронного збірника тез.

Метою проведення конференції є: дослідження актуальних проблем економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики.

Напрями роботи секцій конференції:

Секція 1. Маркетинг
1. Теорія і практика маркетингових досліджень;
2. Комплекс маркетингу, напрямки розвитку та інтеграції;
3. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в маркетингу;
4. Проблеми оцінювання маркетингової діяльності;
5. Аудит маркетингової діяльності;
6. Проблеми фінансування і бухгалтерського обліку в маркетингу;
7. Сучасні стратегії маркетингу та тактика їх реалізації.

Секція 2. Економічна кібернетика
1. Проблеми моделювання макроекономічних процесів в сучасних умовах;
2. Прогнозування тенденцій економічного зростання держави та регіонів;
3. Моделювання та прогнозування показників розвитку підприємств в умовах нестабільного середовища;
4. Проблеми та перспективи підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні;
5. Перспективні напрямки розвитку економічної кібернетики в Україні.

Секція 3. Економічна теорія
1. Сучасні напрямки розвитку економічної думки;
2. Теорія і методологія досліджень економічних процесів на сучасному етапі;
3. Співвідношення положень економічної теорії та господарської практики в Україні;
4. Правове регулювання економічних відносин;
5. Економічна безпека та державне регулювання економіки;
6. Актуальні проблеми діяльності підприємств в контексті трансформації податкового законодавства.

Сподіваємось на Вашу участь!

Запрошення на конференцію та додаткова інформація доступні за посиланням.

© 2024 KNTU