Макаренко Ліна Миколаївна

Макаренко Л.М.

Макаренко Ліна Миколаївна, 10.01.1969 р.н.

викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

інформаційні системи і технології в управлінні, інформаційні системи бізнес-планування, управління проектами інформатизації, маркетингові комунікації, автоматизоване комп'ютерне тестування респондентів соціодинамічних систем

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

інформатика, системи маркетингової інформації, ділове спілкування в економіці, основи інформаційних систем, інформаційні системи в маркетингу, банківські інформаційні системи, інформаційні системи і технології в управлінні, інформаційні системи бізнес-планування, управління проектами інформатизації, маркетингові комунікації

Освіта:

1986-1991 рр. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 1515 “Автоматизація сільськогосподарського виробництва”, кваліфікація: інженер-електромеханік (диплом з відзнакою)

2014-2017 рр. – Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 7.09010101 “Агрономія”, кваліфікація: агроном (диплом спеціаліста)

2009-2012 рр. – аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, м. Кіровоград, спеціальність 05.13.07 – Автоматизація процесів керування

Підвищення кваліфікації:

2016 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Аналіз ефективності управління підприємствами на базі сучасних інформаційних комплексів та визначення рейтингу програмних продуктів вітчизняних та зарубіжних компаній на ринку програмного забезпечення”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

2017 р. – атестація щодо вільного володіння державної мовою, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Досвід професійної роботи:

1994-2000 рр. – бібліотекар відділу читальних залів ІІ-ї категорії ІІ-го розряду Кіровоградської обласної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського

2000-2004 рр. – старший лаборант кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського державного технічного універсиету

2004-2008 рр. – завідуюча лабораторіями, асистент (за сумісництвом) кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного універсиету

2008-2011 рр. – асистент кафедри маркетингу і економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2011 р. по теперішній час – викладач кафедри маркетингу і економічної кібернетики (з 2013 р. – кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики) Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Відзнаки та нагороди:

2011 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2011”

2011 р. – подяка за сумлінну роботу з підготовки та проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах міста Кіровограда

2012 р. – подяка за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2012”

2017 р. – подяка за активну участь у проведенні заходів до “Дня науки – 2017”

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2006-2016 рр. – відповідальний виконавець НДР “Дослідження, моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону та регіональних ринків” (№ держреєстрації 0110U002145)

2012-2014 рр. – відповідальний виконавець НДР “Розробка ергономічно-інформаційного забезпечення тестування операторів” (№ держреєстрації 0112U006633)

2017-2019 рр. – відповідальний виконавець НДР “Проблеми досліджень соціодинамічних систем” (№ держреєстрації 0117U006998)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2007”, г. Одесса, 15-25 декабря 2007 г.

Международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии”, г. Одесса, 19-23 мая 2008 г.

Науково-практична конференція “Психологічне забезпечення професійної діяльності працівників залізничного транспорту України” та ІІ Міжнародна наукова конференція “Людський чинник у транспортних системах”, м. Київ, 2-3 червня 2010 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”, м. Кіровоград, КНТУ, 19-20 травня 2016 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький ЦНТУ, 28-29 травня 2018 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 20 наукових та навчально-методичних праць

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Макаренко Л.М. Вплив людського чинника на безпеку руху залізничного транспорту: аналітичний огляд / Л.М. Макаренко // Науково-практичний журнал “Залізничний транспорт України”. – Київ : ДНДЦ УЗ. – 2010. – Вип. 1. – С. 46–51.

2. Рева О.М. Лінгвістично-статистичний підхід до формування відповідей респондентів на тестові завдання / О.М. Рева, Л.М. Макаренко, Р.П. Бідненко // Науково-практичний журнал “Залізничний транспорт України”. – Київ : ДНДЦ УЗ. – 2010. – Вип. 6. – С. 51–52.

3. Камишин В.В. Процедура фазифікації / дефазифікації балів шкал оцінювання / В.В. Камишин, О.М. Рева, Л.М. Макаренко, О.М. Медведенко // Науково-практичний журнал “Електроніка та системи управління”. – Київ : Національний авіаційний університет. – 2012. – Вип. № 3 (33). – С. 53–62.

4. Макаренко Л.М. Представлення результатів автоматизованого тестування респондентів соціодинамічних систем / Л.М. Макаренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – Вип. 33. – С. 189–198. doi: 10.32515/2413-340X.2018.33.189-198

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

E-mail: makarenkolm1969@gmail.com

© 2024 KNTU