Перехід до дистанційного навчання у синхронному режимі

20.11.2023

Дистанційне навчання
Відповідно до наказу ректора Центральноукраїнського національного технічного університету від 13 листопада 2023 року №232-05 освітній процес у ЦНТУ відповідно до розкладу занять для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання переводиться в дистанційний режим:
  • з 20.11.2023 по 15.12.2023 – для 1 курсу освітніх рівнів "бакалавр" та "магістр";
  • з 20.11.2023 по 08.12.2023 – для 2, 3, 4 курсів освітнього рівня "бакалавр".
У зазначені періоди навчання буде відбуватися відповідно до розкладу занять у синхронному режимі (використовуються платформа відеоконференцій Zoom та система дистанційної освіти Moodle).

Для успішного продовження навчального процесу здобувачам слід виконати наступні дії:
  1. Встановити платформу Zoom на свій комп’ютер (завантажити Zoom Client for Meetings) або смартфон (завантажити Zoom Mobile Apps для iPhone або Android);
  2. Запустити Zoom та зареєструватися на платформі (якщо ще не зареєстровані) або увійти під своїми обліковими даними;
  3. Перевірити у налаштуваннях Zoom правильність зазначення власного ПІБ та групи;
  4. За декілька хвилин до початку заняття перейти за постійною адресою Zoom-конференції (зазначена у віртуальному робочому місці викладача в СДО Moodle) та дочекатися поки викладач приєднає Вас до віртуальної аудиторії.
Кафедра економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики ЦНТУ забезпечить у кожному дистанційному курсі в системі дистанційної освіти ЦНТУ MOODLE інформацію щодо проведення викладачами занять і консультацій в синхронному та асинхронному режимах.

Довідково:
Синхронний режим
Передбачає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Інакше кажучи, це проведення заняття в режимі реального часу в обраному цифровому середовищі. Рівночасно присутні викладач та здобувачі вищої освіти, спілкуючись приблизно так, як це відбувається під час звичайного заняття.
Асинхронний режим
Означає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, за якої учасники взаємодіють між собою із затримкою в часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо. Можна сказати, що це режим більш самостійного навчання, яке, водночас, підтримується викладачем з використанням відповідних цифрових інструментів.

© 2024 KNTU