Зустріч викладачів і студентів кафедри зі стейкхолдерами

17.11.2023

Зустріч зі стейкхолдерами
Протягом жовтня та листопада 2023 року відбулася низка зустрічей викладачів кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики і здобувачів першого, другого рівнів вищої освіти освітньої програми «Маркетинг», із стейкхолдерами:

  • Буйновським Олегом Олександровичем – директором ТОВ "Завод "Дзеркальник";

  • Цатуряном Романом Олександровичем – менеджером з маркетингу ТОВ "НВП "РАДІКС", фахівцем-аналітиком з дослідження товарного ринку ТОВ «НВП «Радій»;

  • Жадько Костянтином Степановичем – доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри підприємництва та економіки підприємства університету митної справи та фінансів;

  • Вірієнко Тетяною Миколаївною, консультантом з економічних питань та грантових програм Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати.
Під час зустрічей обговорювали питання удосконалення освітніх програм першого, другого рівнів вищої освіти зі згаданої вище спеціальності; залучення зовнішніх стейкхолдерів до лабораторних та практичних занять; складання договорів на проведення стажування викладачів із метою підвищення кваліфікації; проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти; реалізація дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням молоді; участь стейкхолдерів в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти першого і другого рівнів при проведенні державної атестації; забезпечення академічної доброчесності.

15 листопада проведена фінальна зустріч із стейкхолдерами в рамках методичної ради спеціальності 075 «Маркетинг» за підсумками якої складено протокол засідання науково-методичної комісії з рекомендаціями стейкхолдерів щодо удосконалення освітньої програми «Маркетинг».

Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики на їх підприємствах, надавати базу для виконання наукових досліджень магістрантів кафедри. Жваву дискусію викликало питання забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасних підприємств.

Зустрічі виявились цікавими та стали корисними і для студентів, і для викладачів, і для стейкхолдерів.

Колектив кафедри висловлює щиру вдячність за цікаві та змістовні зустрічі та цінні рекомендації щодо удосконалення практичної підготовки студентів спеціальності 075 «Маркетинг».

Зустріч зі стейкхолдерами Зустріч зі стейкхолдерами Зустріч зі стейкхолдерами
Зустріч зі стейкхолдерами Зустріч зі стейкхолдерами Зустріч зі стейкхолдерами

© 2024 KNTU