Співпраця зі стейкхолдерами – проведено заняття на тему
«Ринок землі – нові можливості для маркетологів»

13.09.2021

Відкрита лекція від стейкхолдера
У рамках співпраці зі стейкхолдерами, для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» та 051 «Економіка» Центральноукраїнського національного технічного університету, було проведено заняття на тему «Ринок землі – нові можливості для маркетологів».

Стейкхолдером виступила відомий у Кропивницькому громадський діяч, політик Валентина Яремчук, депутатка Кропивницької міської ради, голова комісії з питань екології, земельних відносин та комунальної власності.

Валентина Яремчук, у своєму виступі звернула увагу на те, що маркетингове обслуговування ринку землі має особливості порівняно з маркетингом у виробничій сфері, де він застосовується як регулятор відносин між товаровиробником (пропозицією) і покупцем (попитом). Результатом таких взаємовідносин є забезпечення рентабельності підприємства, задоволення запитів покупців і потреб суспільства в цілому. В організації ринку землі маркетингове обслуговування безпосередньо не впливає на кінцеві результати виробництва, але сприяє спрямуванню землі до тих власників, які її купують з метою одержання зиску, тобто ефективнішого використання. Маркетингове обслуговування ринку землі забезпечує запити покупців і продавців, підвищує конкурентоспроможність його учасників, стимулює підвищення ефективності використання землі та одержання оптимальних прибутків для продавців землі і земельних банків. На цей час функції маркетингового забезпечення ринку землі можна покласти на землевпорядні органи, в яких необхідно ввести посади маркетолога. Пізніше з функціонуванням органів аграрного маркетингу ці функції можуть бути передані службам агромаркетингу.

Валентина Яремчук
Маркетингове обслуговування ринку землі повинно передбачати:

  • вивчення попиту і пропозиції на операції із землею;

  • вивчення цінової політики щодо землі;

  • забезпечення земельних ділянок землевпорядною документацією;

  • вивчення та аналіз розміру, стану, місцезнаходження і цільового призначення земельних ділянок;

  • сегментація ринку землі за призначенням.

Під час зустрічі було обговорено подальшу співпрацю зі студентами та викладачами кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики ЦНТУ. Валентина Яремчук звернула увагу на зростання ролі агромаркетингу в нашій аграрній області, порадила включити відповідний спецкурс до навчальних програм ЦНТУ.


© 2024 KNTU