День науки-2022

12.05.2022

День науки-2022
Сьогодні не можливо уявити життя без досягнень науки як у побуті, так і в інших сферах. Освіта і наука нерозривно пов’язані між собою, створюючи симбіотичний зв’язок, відповідно до якого освіта забезпечує науку новими методами пізнання, а завдяки науці, натомість, досягається прогрес розвитку всього людства.

З нагоди Дня науки в Україні 12 травня 2022 року кафедра економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики в режимі он-лайн взяла участь в науково-технічній конференції «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку».

В рамках університетської конференції відбулося засідання LVІ науково-технічної конференції здобувачів вищої освіти кафедри, та LIІI науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників кафедри.

За результатами роботи секцій науково-технічної конференції кращі доповіді здобувачів вищої освіти, викладачів, аспірантів і співробітників будуть опубліковані в електронному збірнику тез доповідей.

Шлях науковця тернистий, сповнений світлих сподівань та мрій про втілення неможливого, та навіть виходу, «поза межі можливого». Вітаємо представників науково-педагогічного персоналу, аспірантів, здобувачів вищої освіти кафедри зі святом! Бажаємо нашим науковцям продовжувати плекати дослідницьку цікавість і безперервний пошук істини, збагачуючи світ новими відкриттями та досягненнями на славу Україні!

День науки-2022 День науки-2022 День науки-2022
День науки-2022 День науки-2022 День науки-2022
День науки-2022 День науки-2022 День науки-2022
День науки-2022

© 2024 KNTU