Академічна доброчесність

Під час навчального процесу науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти керуються Кодексом академічної доброчесності ЦНТУ та Положенням про дотримання академічної доброчесності.

Випускні кваліфікаційні роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

  • Спеціальність 075 “Маркетинг”

№ з/п П.І.Б.
студента
Назва роботи Звіт перевірки
на плагіат
2020/2021 н.р.
1 Карабат Ярослав Дмитрович Організація ефективної маркетингової діяльності Unicheck
2 Корницька Анастасія Олександрівна Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю підприємства Unicheck
3 Позднякова Маргарита Олександрівна Механізм застосування пошукової оптимізації та контекстної реклами в маркетинговій діяльності підприємства Unicheck
4 Шаталов Олександр Віталійович Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів Unicheck
© 2021 KNTU