Яковенко Роман Валерійович

Яковенко Р.В.

Яковенко Роман Валерійович, 01.08.1977 р.н.

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Сфера наукових інтересів:

теорія людського потенціалу, теорія національної економіки, інноваційний розвиток, технології продажу товарів, глобалізація економічних процесів, дидактика паралельного засвоєння економічних знань та вивчення англійської мови, економічна глобалізація

Профіль в наукометричних базах даних:

Google Scholar

ORCID

Publons (Web of Science ResearcherID)

Викладає курси:

економічна теорія, основи економічної теорії, глобальна економіка

Освіта:

1994-1999 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність 7.050109 “Управління трудовими ресурсами”, кваліфікація: економіст (диплом спеціаліста)

2004-2007 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки

Науковий ступінь:

2011 р. – кандидат економічних наук, Київський національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, тема дисертаційного дослідження: “Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки”

Вчені звання:

2015 р. – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Підвищення кваліфікації:

2004 р. – стажування за спеціальністю “Економічна теорія”, Київський національний економічний університет, м. Київ

2016 р. – підвищення кваліфікації за програмою: “Поглиблення та розширення знань щодо можливостей використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в дистанційному навчанні”, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

Досвід професійної роботи:

1999-2003 рр. – викладач кафедри економіки Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

2003-2004 рр. – асистент кафедри економічної теорії та права Кіровоградського державного технічного університету

2004-2007 рр. – аспірантура з відривом від виробництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2007-2008 рр. – асистент кафедри економічної теорії та права Кіровоградського національного технічного університету

2008-2012 рр. – викладач кафедри економічної теорії та права Кіровоградського національного технічного університету

2012-2013 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії та права Кіровоградського національного технічного університету

2013-2014 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

2014 р. по теперішній час – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету (з 2016 р. – Центральноукраїнського національного технічного університету)

Відзнаки та нагороди:

2003 р. – подяка за сумлінну творчу працю, спрямовану на ефективну підготовку кваліфікованих кадрів та з нагоди 10-ти річчя заснування Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

2008 р. – подяка за підготовку команди Кіровоградського національного технічного університету до участі в КВК “Запобігти. Врятувати. Допомогти” серед студентської молоді м. Кіровограда

2009 р. – грамота за активну участь у проведенні заходів “Дня науки – 2009”

2010 р. – подяка за багаторічну плідну працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти

2017 р. – подяка за особистий внесок у справу перейменування міста Кропивницький, високий професіоналізм та активну громадську позицію

2018 р. – подяка за активну участь у конференціях та круглому столі, що були організовані Університетом ДФС України, популяризацію цих заходів та залученню до них студентів та співробітників ЦНТУ протягом 2016-2018 років

Участь у грантах та наукових дослідженнях:

2012-2014 рр. – відповідальний виконавець НДР “Моделювання продуктивності сучасних економічних систем” (№ держреєстрації 0111U005189)

2014-2015 рр. – науковий керівник НДР “Людський потенціал та його відтворення в умовах трансформаційної економіки” (№ держреєстрації 0114U003726)

2017-2020 рр. – науковий керівник НДР “Економічна політика України в умовах російської агресії” (№ держреєстрації 0117U006995)

Участь в авторитетних міжнародних та вітчизняних професійних форумах, конференціях, круглих столах (основні):

Міжнародна науково-практична конференція “Moderni vymozenosti vedy – 2015”, м. Прага, Чехія, 27 січня – 5 лютого 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Science and civilization” – 2015”, м. Шеффілд, Англія, 30 січня – 7 лютого 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Найновите научни постижения – 2015”, м. Софія, Болгарія, 17-25 березня 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Ключови въпроси в съвремената наука – 2015”, м. Софія, Болгарія, 17-25 квітня 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Новината за напреднали наука – 2015”, м. Софія, Болгарія, 17-25 травня 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Бъдещето въпроси от света на науката – 2015”, м. Софія, Болгарія, 17-22 грудня 2015 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2016”, Перемишль, Польща, 7-15 січня 2016 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Настоящи изследвания и развитие – 2016”, м. Софія, Болгарія, 15-22 січня 2016 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2016”, м. Перемишль, Польща, 7-15 лютого 2016 р.

Круглий стіл на тему “Авторська Концепція військово-патріотичного виховання : підсумки проектного етапу”, м. Кіровоград, Україна, 6 квітня 2016 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”, м. Кіровоград, КНТУ, 19-20 травня 2016 р.

Всеукраїнська інтернет-конференція “Економічні перспективи підприємництва в Україні”, м. Ірпінь, Університет ДФС України, 27-28 жовтня 2016 р.

All-Ukrainian Scientific Conference “Actual Problems of Economy and Business”, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, November 22, 2016.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Людина і праця в економіці регіону”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 31 жовтня 2016 р.

ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку світової економіки”, м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 26 травня 2017 р.

Міжнародна науково-методична конференція “Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України”, м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2 червня 2017 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : виклики постіндустріальної економіки”, м. Львів, Національний університет “Львівська політехніка”, 18-19 травня 2017 р.

I Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) “Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 28-29 квітня 2017 р.

V Міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 19-20 вересня 2017 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія підприємства: підприємницький контекст”, м. Київ, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 16-17 листопада 2017 р.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Економічні перспективи підприємництва в Україні”, м. Ірпінь, Університет ДФС України, 26-27 жовтня 2017 р.

Міжнародна науково-практична конференція “Пріоритети розвитку підприємств у XXI столітті”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 29 листопада 2017 р.

Науково-практичний круглий стіл “Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації”, м. Ірпінь, Університет ДФС України, 23 лютого 2018 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Економічні перспективи підприємництва в Україні”, м. Ірпінь, Університет ДФС України, 18-19 жовтня 2018 р.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 21-22 березня 2018 р.

VІ Міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 19-20 жовтня 2018 р.

XV (XXVII) Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”, м. Київ, НТУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 14–15 березня 2019 р.

XII Міжнародний бізнес-форум “Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні”, м. Київ, КНТЕУ, 22 березня 2019 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 12 квітня 2019 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України”, м. Кропивницький, ЦНТУ, 11 квітня 2019 р.

Публікації:

автор та співавтор понад 238 наукових та навчально-методичних праць, зокрема трьох одноосібних навчальних посібників з грифом МОН України та однієї одноосібної монографії

Монографії:

1. Яковенко Р.В. Технології продажу товарів / Роман Яковенко. – Кіровоград : Антураж А, 2003. – 212 с. Затверджено на засіданні кафедри економіки і вченою радою Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки (протокол № 8 від 25 квітня 2003 р.); кафедрою економічної теорії та права КДТУ (протокол № 9 від 19.03.2003 р.)

Підручники та навчальні посібники:

1. Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – Кіровоград : ТОВ “Поліграф-Сервіс”, 2007. – 132 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист № 1.4/18-Г-642 від 03.08.2006 р.)

2. Яковенко Р.В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : “КОД”, 2010. – 548 с. : іл. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” (лист № 1/11-2796 від 02.04.2010 р.)

3. Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с. Гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (лист № 1.4/18-Г-642 від 03.08.2006 р.)

4. Яковенко Р.В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей : навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : “Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл. Затверджено до друку на засіданні кафедри економічної теорії та права Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 6 від 26.12.2008 р.)

5. Яковенко Р.В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : “Пік”, 2009. – 548 с. : іл. Затверджено до друку на засіданні кафедри економічної теорії та права Кіровоградського національного технічного університету (протокол № 8 від 18.03.2009 р.)

Публікації у наукових фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях:

1. Яковенко Р.В. Використання сучасних економічних концепцій у процесі управління вищою освітою в Україні / Роман Яковенко // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – К. : Український державний університет фінансів та зовнішньої торгівлі. – 2014. – № 1 (72). – С. 260–269.

2. Yakovenko R.V. Micro-level of socio-economic mechanism of impact on the demographic processes / Roman V. Yakovenko // Nauka i Studia. – Przemysl : Sp. z o.o. “Nauka i Studia”. – 2014. – NR 20 (130). – P. 66–71.

3. Яковенко Р.В. “Людина економічна” та її еволюція / Р.В. Яковенко, Т.В. Бобочка, М.Д. Линченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – Вип. 27. – C. 129–137.

4. Яковенко Р.В. Інформація в системі державного управління як ціновий фактор / Р.В. Яковенко, В.В. Зайченко // Ефективна економіка. – К. : ТОВ “ДКС-центр”, 2019. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6901 (дата звернення: 1.03.2019). doi: 10.32702/2307-2105-2019.2.51

5. Яковенко Р.В. Негативні наслідки існуючих тенденцій ціноутворення у сфері комунальних послуг : теоретико-економічне обґрунтування / Р.В. Яковенко // Ефективна економіка. – К. : ТОВ “ДКС-центр”, 2019. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6982 (дата звернення: 02.05.2019). doi: 10.32702/2307-2105-2019.4.31

6. Яковенко Р.В. Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасної економіки України / Роман Яковенко // Агросвіт. – 2019. – № 8. – С. 33–40. doi: 10.32702/2306-6792.2019.8.33

7. Яковенко Р.В. Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України / Р.В. Яковенко // Економіка та держава. – 2019. – № 5. С. 72–76. doi: 10.32702/2306-6806.2019.5.72

8. Яковенко Р.В. Концепція людського потенціалу та еволюція економічних законів [Електронний ресурс] / Р.В. Яковенко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України : електронне наукове видання. – 2019. – № 1. – С. 308–325. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2019_1_23. doi: 10.33244/2617-5940.1.2019.308-325.

9. Яковенко Р. Теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку будівельної галузі / Р. Яковенко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2019. – № 3 (58). – С. 48-53.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-514

E-mail: yakovenko572@gmail.com

© 2020 KNTU