Підвищення кваліфікації працівниками кафедри

29.11.2021

Співпраця між ЗВО Кіровоградщини приносить свої позитивні плоди. На підставі угоди про співробітництво між Центральноукраїнським національним технічним університетом та Льотною академією Національного авіаційного університету від 14.09.2016 року № 107/16-220 науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики ЦНТУ пройшли підвищення кваліфікації.

Індивідуальну програму стажування на тему: “Інновації в управлінні маркетинговою діяльністю та інформаційно-комунікаційні технології й програмні продукти для підтримки маркетингових управлінських рішень”, що тривала з 18 жовтня по 26 листопада 2021 року на базі кафедри менеджменту та економіки Льотної академії НАУ виконали доценти кафедри Ігор Ніколаєв та Лілія Коваль, а також викладачі кафедри Ліна Макаренко та Світлана Бойко.

Мета підвищення кваліфікації: оновлення, поглиблення й розширення професійних знань з маркетингових дисциплін; ознайомлення з інноваційними технологіями, формами, методами та засобами управління маркетинговою діяльністю; вивчення педагогічного досвіду викладачів закладу вищої освіти.

За підсумками стажування учасники підвищили свою педагогічну майстерність та професійний рівень і отримали сертифікати про підвищення кваліфікації в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS).

Сертифікат Сертифікат

Сертифікат Сертифікат

© 2023 KNTU