ІІI Міжнародна програма підвищення кваліфікації

07.02.2022

Міжнародна програма підвищення кваліфікації
Доцент кафедри Вікторія Вишневська прийняла участь у ІІI Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Нобелівський Курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компетентності” від International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing), яка проходила з 3 грудня 2021 р. по 20 січня 2022 р. у дистанційному форматі.

Метою програми стало сприяння професійному розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників, а також керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників, відповідно до міжнародних стандартів і державної політики у галузі освіти і науки та забезпечення якості освіти, формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; навчання їх удосконалюватися самим, змінювати оточуючий світ та будувати успішне майбутнє в Україні, перетворюючи її в могутню, процвітаючу країну.

Напрям програми: формування у здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей, зокрема, критичного та системного мислення, читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, здатності логічно обґрунтовувати позицію, творчості, ініціативності, вмінню конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатності співпрацювати з іншими людьми; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому просторі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток професійних компетентностей (фахових методик, технологій тощо); створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливостям інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність; опанування новітніми технологіями, ознайомлення із сучасним станом і тенденціями розвитку економіки підприємства, організації та установи(для працівників закладів професійної(професійно-технічної освіти); розвиток управлінської компетентності(для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників).

Під час проходження програми були розкриті глобальні проблеми розвитку сучасного світу, відповідального лідерства, стратегії і тактиці прийняття рішень і керівництва установами, підприємствами і колективами працівників, розвитку особистих якостей та ключових рис формування успішної особистості, вмінню радіти життю, вірити в себе та дарувати щастя, важливості здорового способу життя, зайняття спортом, правильного харчування, догляду за собою та збереженню ментального здоров’я, гендерній рівності, важливості підтримки дітей з особливими проблемами, захисту екології та протидії глобальній зміні клімату, професійному досвіду визначних людей для успішного кар’єрного зростання, новим технологіям та перспективам розвитку світу, поширенню демократії і правам людини, громадянським компетентностям, європейським та євроатлантичним цінностям, боротьбі з бідністю і корупцією, вмінню відстоювати свою позицію, змінювати себе, перетворювати навколишній світ та будувати краще майбутнє тощо.

Перелік компетентностей, що вдосконалювалися:

  • загальні: громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, екологічної грамотності та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

  • професійні: мовленнєва, соціальна, інформаційна, продуктивна, полікультурна, психологічна, моральна, автономізаційна, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентності, а також розвиток особистих якостей педагога; опанування новітніми технологіями, мистецтвом публічного виступу та іноземними мовами, ознайомлення із сучасним станом і тенденціями розвитку економіки (для працівників закладів професійної(професійно-технічної освіти); розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників); фахові компетентності в галузі гуманітарних, природничих, суспільних, медичних, хімічних, біологічних, економічних, філологічних, правничих та фізико-математичних наук; покращення навчальних досягнень студентів та учнів, завдяки застосуванню учасниками курсу отриманих знань; використання різноманітних методів і форм навчання.

За підсумками підвищення кваліфікації учасники отримали міжнародний сертифікат в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти (0,5 кредиту ECTS).


© 2023 KNTU