Правила прийому

Шановні абітурієнти!

Зростаюча інформатизація всіх сфер економіки та суспільного життя у цілому, вдосконалення засобів моделювання економічних та соціальних процесів позитивно впливають на процес підтримки прийняття рішень у будь-якій бізнес або соціальній структурі, зменшують ступінь ризику державного регулювання та забезпечують конкурентоздатність і очевидні перспективи фахівців з економічної кібернетики.

В той же час у сучасних умовах визначальну роль в розвитку малих, середніх і великих організацій займає маркетинг. Дрібні й середні підприємства не мають достатніх сил і засобів для самостійного виходу на ринки. Фахівці з маркетингу (маркетологи) покликані допомогти підприємцям розібратися в кон’юнктурі товарних ринків, в чинних нормах і правилах маркетингу, отримати інформацію про торгових партнерів, обґрунтовувати маркетингові цілі і стратегії, розробляти для їх досягнення комплексні маркетингові програми з просування товарів на ринку.

Якщо Ви бажаєте стати професіоналом з інформаційних технологій, універсальним економістом, маркетологом, фінансистом або аналітиком – ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!

Кафедра “Економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики” здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями:

         (освітні ступені – бакалавр, магістр);

         (освітні ступені – бакалавр, магістр).

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка завантажте інформаційний буклет кафедри.

Телефон представника кафедри у приймальній комісії: +38 (066) 800-99-29 (Загреба Максим Михайлович).
До уваги абітурієнтів!

ОПРИЛЮДНЕНО ПРАВИЛА ПРИЙОМУ КНТУ НА 2016 РІК!

Прийом документів на денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти буде проводитися у строки:

з 11 липня 2016 р. до 27 липня 2016 р.

Документи для вступу:

1) Заява (тільки в електронній формі) подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн;

2) Документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його ксерокопію, завірена в установленому порядку;

3) 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

4) Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти;

5) Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку (при вступі на денну форму навчання);

6) Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) + ксерокопія;

7) Військовій квіток (посвідчення про приписку до призової дільниці) + ксерокопія –для військовозобов’язаних;

8) Документи, що дають право на пільги при вступі – за наявності.

Прийом документів на денну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра та особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією) проводиться у строки:

з 11 липня 2016 р. до 20 липня 2016 р.

Прийом документів на денну форму навчання на основі ступеня бакалавр для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у строки:

з 4 липня 2016 р. до 20 липня 2016 р.

Прийом документів на денну форму навчання на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра проводиться у строки:

з 4 липня 2016 р. до 8 липня 2016 р.

Документи для вступу:

1) Заява (в паперовій формі) подається вступником особисто до приймальної комісії університету;

2) Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його ксерокопію, завірена в установленому порядку;

3) 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

4) Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку (при вступі на денну форму навчання);

5) Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) + ксерокопія;

6) Військовій квіток (посвідчення про приписку до призової дільниці) + ксерокопія –для військовозобов’язаних;

7) Документи, що дають право на пільги при вступі – за наявності.

Більш детальну інформацію про Правила прийому до КНТУ в 2016 році можна переглянути тут.

Кафедра “Економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики” чекає саме на Вас!

© 2020 KNTU