Правила прийому

Шановні абітурієнти!

Зростаюча інформатизація всіх сфер економіки та суспільного життя у цілому, вдосконалення засобів моделювання економічних та соціальних процесів позитивно впливають на процес підтримки прийняття рішень у будь-якій бізнес або соціальній структурі, зменшують ступінь ризику державного регулювання та забезпечують конкурентоздатність і очевидні перспективи фахівців з економічної кібернетики.

В той же час у сучасних умовах визначальну роль в розвитку малих, середніх і великих організацій займає маркетинг. Дрібні й середні підприємства не мають достатніх сил і засобів для самостійного виходу на ринки. Фахівці з маркетингу (маркетологи) покликані допомогти підприємцям розібратися в кон’юнктурі товарних ринків, в чинних нормах і правилах маркетингу, отримати інформацію про торгових партнерів, обґрунтовувати маркетингові цілі і стратегії, розробляти для їх досягнення комплексні маркетингові програми з просування товарів на ринку.

Якщо Ви бажаєте стати професіоналом з інформаційних технологій, універсальним економістом, маркетологом, фінансистом або аналітиком – ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!

Кафедра “Економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики” здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями:

         (освітні ступені – бакалавр, магістр);

         (освітні ступені – бакалавр, магістр).

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка завантажте інформаційний буклет кафедри.

Телефон представника кафедри у приймальній комісії: +38 (066) 800-99-29 (Загреба Максим Михайлович).
До уваги абітурієнтів!

ОПРИЛЮДНЕНО ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ЦНТУ НА 2021 РІК!

Прийом документів на денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти буде проводитися у строки:

з 14 липня 2021 р. по 23 липня 2021 р. (для пiльгових категорiй з 24 червня по 5 липня 2021 р.)

Документи для вступу:

1) Заява (тільки в електронній формі) подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн;

2) Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) + ксерокопія;

3) Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку (при вступі на денну форму навчання);

4) Документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його ксерокопія, завірена в установленому порядку;

5) Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти;

6) 6 (дiвчатам 5) кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

7) Військовій квіток (посвідчення про приписку до призової дільниці) + ксерокопія – для військовозобов’язаних;

8) Документи, що дають право на пільги при вступі – за наявності.


Прийом документів на денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр", на скорочений термін навчання, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, або освітнього ступеня молодшого бакалавра, проводиться у строки:

з 14 липня 2021 р. по 23 липня 2021 р. (для пiльгових категорiй з 24 червня по 5 липня 2021 р.)

Документи для вступу:

1) Заява (в паперовій формі) подається вступником особисто до приймальної комісії університету;

2) Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) + ксерокопія;

3) Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку (при вступі на денну форму навчання);

4) Диплом молодшого спецiалiста державного зразка і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його ксерокопія, завірена в установленому порядку;

5) Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти;

6) 6 (дiвчатам 5) кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

7) Військовій квіток (посвідчення про приписку до призової дільниці) + ксерокопія – для військовозобов’язаних;

8) Документи, що дають право на пільги при вступі – за наявності.


Прийом документів на денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" на базі ступеня бакалавра, або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у строки:

з 15 липня 2021 р. по 23 липня 2021 р. (для пiльгових категорiй з 22 червня по 25 червня 2021 р.)

Документи для вступу:

1) Заява (тільки в електронній формі) подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн;

2) Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) + ксерокопія;

3) Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку (при вступі на денну форму навчання);

4) Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом бакалавра або спеціаліста) та додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його ксерокопія, завірена в установленому порядку;

5) Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови;

6) 6 (дiвчатам 5) кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

7) Військовій квіток (посвідчення про приписку до призової дільниці) + ксерокопія – для військовозобов’язаних;

8) Документи, що дають право на пільги при вступі – за наявності.


Корисні посилання:

1. Правила прийому до ЦНТУ в 2021 році

2. Строки прийому заяв та документів

3. Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до ЦНТУ

4. Розклад вступних іспитів (тестування)


Кафедра “Економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики” чекає саме на Вас!

© 2022 KNTU